KOMPLEKSOWO
I PROFESJONALNIE
REPREZENTUJEMY KLIENTA
Slider

WYKUP WIERZYTELNOŚCI


Wykup wierzytelności jest usługą adresowaną do kontrahentów potrzebujących szybkiego wsparcia finansowego. Global Inkaso działając na forum obrotu wierzytelnościami skupuje bezsporne, wymagalne i nieprzedawnione wierzytelności.

Kupujemy wierzytelności wynikające z:

Cena nabycia konkretnej wierzytelności jest indywidualnie skalkulowana w oparciu o strukturę wierzytelności, tj. kwotę należności głównej, termin wymagalności oraz kondycję finansową dłużnika. Global Inkaso precyzyjnie analizuje zebraną dokumentację, szacuje stopień ryzyka transakcji, a następnie przedstawia Klientowi konkretne warunki transakcji.

Płatność może zostać dokonana już w dniu podpisania umowy!

KONTAKT


+48 608 691 334
+48 71 79 66 000

biuro@globalinkaso.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI